Recenze v časopisech

Baskytara v recenzi: AVBPJ5 Vintage Gold
Bass Guitar Magazine UK /2013
Baskytara v recenzi: AVBP5 Vintage White
iBass Magazine 2012
Baskytara v recenzi: AVBJ4
Bass Professor / 2015
Baskytara v recenzi: AVBP5 Vintage White
Bass Quarterly 2015
Baskytara v recenzi: AVBJ5
Bass Professor / 2015
Baskytara v recenzi: AVJ4m Natural Alder
Bass Professor 2018
Baskytara v recenzi: AVJ5m
Gitarre & Bass 2021-6