K přímému prodeji jsou pouze nástroje uvedené v sekci "In Stock - Baskytary na prodej".
Všechny ostatní nástroje vyobrazené na této webové stránce jsou pouze pro informativní účely.
 

Ceny uvedené u nástrojů jsou doporučené a informativní a neobsahují DPH. 

Obchodní značky jiné než značka Aleš Vychodil - AV Basses uvedené na webových stránkách avbasses.cz nebo avbasses.com
jsou samostatnými obchodními značkami a nejsou v žádném obchodním, vlastnickém či jiném vztahu k Aleš Vychodil - AV Basses.

Reprodukce textu z webových stránek avbasses.cz or avbasses.com je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě
 a se zachováním aktivního linku avbasses.cz nebo avbasses.com.